Erhan Demircioğlu

HİDROJEN SÜLFÜRDEN ENERJİ ÜRETİMİ

Bu projenin amacı yenilenebilir enerji kaynaklarından biri olan güneş enerjisinin enerji kullanım verimini arttırmaktır. Bu amaç doğrultusunda projede yeni nesil bir odaklayıcı sistem tasarlanmıştır. Bunun nedeni bir güneş panelinin çıkış gücünün panele düşen ışığın miktarına bağlı olmasıdır. Söz konusu yeni nesil odaklayıcı sistem, literatüre geçmiş ve piyasada oldukça yaygın olarak kullanılan odaklayıcılardan oldukça farklıdır. Bu farkın en belirgin özellikleri ise şöyle sıralanabilir:

PROJENİN ÜSTÜNLÜK VE FARKLILIKLARI:

  • Bu projede belirtilen yeni nesil odaklayıcı sistem (diğer bir ismi ile foton-kojen sistemi) literatüre geçmiş büyük, ağır ve kalın merceklerden oluşmayıp daha küçük, daha hafif ve daha ince lenslerden oluşmaktadır. (Literatürde bu zamana kadar olmayan yenilikçi ve inovatif bir özellik
  • Bu lens yapıları SLM (Mekansal Işık Modülatörü) ile donatılarak güneşten gelen ışınlar kontrol edilmiştir. Bu şekilde odaklama miktarı standartlarına nazaran daha fazla olmaktadır. (Literatürde bu zamana kadar olmayan yenilikçi ve inovatif bir özellik)
  • Standart odaklayıcılar gibi odaklama tek bir nokta ile sınırlı kalmamaktadır. Panel yüzeyindeki bütün fotovoltaik hücrelere eş zamanlı odaklama imkanı sunmaktadır. (Literatürde bu zamana kadar olmayan yenilikçi ve inovatif bir özellik)
  • Odaklama ile birlikte açığa çıkan sıcaklık sorununu yeni bir soğutucu akışkana sahip kollektör sistemi ile çözmektedir. Bu yeni soğutucu akışkan benzerlerine göre oldukça fazla soğutma yapmaktadır. (Literatürde olmayan yenilikçi ve inovatif bir özellik)
  • Bu yeni özellikler ile birlikte güneş panellerinin veriminde 2 kat artış sağlanarak %20’lik verime sahip bir güneş panelinin verimi %39’a çıkarılmıştır.
  • Projenin en önemli yanı güneş panellerindeki kapasite faktörünü arttırarak güneş enerjisinin nükleer enerji gibi baz yük santralleriyle rekabet edebilecek düzeye ulaştırılmış olmasıdır.

Demircioğlu'na abone olun

En son gönderileri doğrudan gelen kutunuza alın